fbpx Skip to main content

Integritetspolicy

Frejas Hage värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Frejas Hage är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Frejas Hage behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör, kontaktperson och om dig som är anställd och använder våra tjänster.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in

  • Förnamn och efternamn
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Varför vi behandlar personuppgifter

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att leverera produkter, tjänster, fakturering och tillhandahållande av support och uppföljning.
  • Ge dig information och erbjudanden.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Frejas Hage kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Frejas Hages rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Vi har också fullgoda biträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Frejas Hage behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Frejas Hage. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Frejas Hage och att få uppgifter rättade.

Vi hjälper dig med

Anläggning
Beskärning
Bevattning
Buskvård
Föryngringsbeskärning
Fruktträd
Gödning
Gräsklippning
Gräsmatta
Grönytor
Grusgångar
Häckklippning
Höstgrävning
Höststäd
Kantklippning
Kantskärning
Lövuppsamling
Kvalificerad skötsel
Mossbekämpning
Odling
Ogräsrensning
Plantera
Planteringsytor
Rabatter
Sommarblommor
Slyröjning
Trädbeskärning
Trädgårdsdesign
Trimning
Underhållsbeskärning
Vårstäd
Växtförslag