fbpx Skip to main content

Skötsel och utförande

Grunder

När och hur vi använder häcksax

Lektioner

Arbetssätt

Variation av häckar

Klippt eller friväxande häck samt förslag på sorter

Lektioner

Vanliga häckar

Skötsel och slipning

Säkerhet och risker

Viktigt att tänka på

Lektioner

Risker med att arbeta med häcksax