fbpx Skip to main content

Utseende och bekämpning

Olika typer av ogräs

Maskros

Hur ser maskrosen ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Svinmålla

Hur ser svinmållan ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Våtarv

Hur ser våtarv ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Kvickrot

Hur ser kvickrot ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Kirskål

Hur ser kirskål ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Skräppa

Hur ser skräppan ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Brännässla

Hur ser brännässlan ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Åkertistel

Hur ser åkertisteln ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Löktrav

Hur ser löktrav ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Korsört

Hur ser korsört ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Revsmörblomma

Hur ser revsmörblomman ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Lomme

Hur ser lomme ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Backtrav

Hur ser backtrav ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Åkerfräken

Hur ser åkerfräken ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Åkervinda

Hur ser åkervinda ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Knölklocka

Hur ser knölklocka ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Parksallat

Hur ser parksallat ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Vit dunört

Hur ser vit dunört ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Kråkvicker

Hur ser kråkvicker ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning

Åkermolke

Hur ser åkermolke ut?

Lektioner

Utseende och bekämpning