fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Planteringsytor

Bevattning

Det är inte nödvändigt att vattna rabatterna dagligen, en till två gånger per vecka räcker mer än väl (så vida det inte är extremt varmt och blåsigt). Det allra bästa är att vattna rikligt och mer sällan, än ofta och med lite vatten. Du bör inte vattna blommorna, gräsmattan eller trädgårdslandet mitt på dagen eftersom det inte är lika effektivt. Faktum är att det bästa är att vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Anledningen till det är att temperaturen och vindhastigheten är lägre under nattetid och tidig morgon än mitt på dagen, vilket i sin tur gör att vattnet inte avdunstar lika fort. Det innebär att jorden håller sig fuktig längre och det ger rötterna bättre möjlighet att suga upp tillräckligt med vatten. Detta kan ju vara svårt för oss att följa, men vi kan ju tänka på att sätta igång en bevattning direkt när vi kommer på morgonen. Många säger att bladen på växterna kan brännas vid bevattning under dagtid eftersom vattnet fungerar som förstoringsglas. Dock har det påståendet ingen vetenskaplig bevisning. Det bästa är om man kan vattna underifrån så att bladen hålls torra och därmed undviks mögelangrepp. Men även detta är ibland svårt att få till då vi oftast har många arbetsuppgifter och måste sätta ut spridare.

För att en bevattning ska vara effektiv behöver vattnet nå ner till växternas rötter. Det är rötterna som tar upp vattnet och om du vattnar för lite når fuktigheten bara det övre jordlagret. Vattnet kan också ha svårare att nå ner om jorden är täckt av stora mängder mull och liknande som suger upp vattnet. För att bevattningen ska vara så optimal som möjligt ska du alltså använda rätt mängd vatten för att växterna ska kunna tillgodogöra sig vattnet. Du behöver vanligtvis mer vatten än du tror för att vattnet ska nå ner till rötterna. Kontrollera genom att känna ner i jorden hur långt ner fukten nått. Nyplanterade växter är känsligare innan de etablerat sig. Nylagt gräs skall inte utsättas för torka utan måste hållas fuktigt och vattnas regelbundet de första 3 – 4 veckorna.

En bevattningsslang är en bra investering, särskilt till en nyanlagd häck. Det finns olika varianter, droppslang som antingen grävs ner eller som ligger ovanpå jorden. Fuktslang är en annan variant där små droppar avges från hela slangen, man kan säga att slangen svettas.