fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Gräsyta

Gräsklippning & Trimning

En välklippt och trimmad gräsmatta gör stor skillnad på intrycket. Höjden på gräset bör ligga mellan 4 – 5 cm. Klipps gräset med intervaller som gör att det inte hinner växa på sig och bli väldigt långt mellan gångerna, så kan gräset med fördel klippas med mulching istället för med uppsamlare. På Frejas används gräsklippare från Toro där denna valmöjlighet finns.

Mulching innebär att gräs och även löv klipps, finfördelas och lämnas kvar på ytan. Gräs består av 80 – 85% vatten och bryts snabbt ner. Nedbrytningen av gräsrester går snabbast om bara en tredjedel av gräslängden klipps av vid varje tillfälle. Mer än halva bladlängden ska aldrig klippas av eftersom det ökar risken för uttorkning på grund av vätskeförlusten i plantan.

Fördelen med mulching är att det förvandlar avfall till näringsämnen och minskar behovet av gödning. Det förbättrar även mikrolivet och ger ett större humuslager. Vi spar även tid då vi inte behöver ta bort eller kompostera avfallet.

Trimningen har även den stor betydelse för helhetsintrycket. Hamnar vi i ett läge då det är tidsnöd så kommer vi långt med att trimma även om vi inte hinner klippa hela gräsytan.

Trimma kanterna noga och kort. På så sätt kan det räcka att vi trimmar varannan gång.

Om träd står i gräsytan utan trädspegel runt, rensa för hand runt trädet för att inte skada det med trimmer eller klippare. Detta kan vara förödande för trädet då vattentillförseln sker under barken och därmed förhindras om det bryts. 

Finns buskar, rabatter eller trädspeglar i gräsytan, se då till att gräset inte tar sig in i dessa ytor. Kantskär för att få en skarp och fin avskiljningslinje.

När gräsytor är färdigklippta och färdigtrimmade, var noga med att kratta eller blåsa bort gräsklipp som hamnat på ex grus- och hårdgjorda ytor, asfalt eller uteplatser.