fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Grunderna

Höststäd

Trädgården förbereder sig för vintervila. Vi krattar/blåser bort löv, gärna in i buskage där de kan få förmultna och samtidigt fungera som skydd mot kylan. En del löv på gräsytor kan också mulchas ner med gräsklipparen, se bara till att det inte ligger i tjocka lager. Klipp ej heller gräsmattan för kort, inte under 5 cm. Är det väldigt mycket löv och ingen kompost finns på plats, fraktas de bort. Ogräs rensas. Gödsla rabatter med höstgödsel. Eventuellt kan det finnas krukor som skall ställas undan, tvätta av dessa och gör dom fina inför våren. Sopa/blås rent hårdgjorda ytor, lämna det riktigt fint.