fbpx

Riskanalys och Åtgärdsplan

0 av 1 lektioner har slutförts (0%)

Riskanalys och Åtgärdsplan

Identifierade risker och åtgärder för att minska dessa

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

I denna tabell finner du de identifierade risker vi funnit i vårt arbete, samt de åtgärder vi ska vidta för att minimera dessa risker. Arbetet med att identifiera risker är…