fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Grunderna

Lägga upp arbetsdagen

Arbetsdagen börjar 7.30 på Blomsholm. Efter en kort genomgång kontrollerar vi att vi har med allt vi behöver för dagens uppgifter. I Timekeeper finns att läsa om dagens projekt. Bilarna är lastade med en grundutrustning för skötsel men kan behöva kompletteras med ex gräsklippare, trimmer och drivmedel om gräs skall klippas. Jord, växter och täckbark om det skall planteras etc. Tänk på att även denna tid registreras på kunden och att vi arbetar så effektivt vi kan för att komma iväg. Är kunden hemma stämmer vi av för att säkerställa att vi uppfattat önskemålen rätt och för att höra om det finns andra funderingar eller önskemål vi kan hjälpa till med. Vid de tillfällen kunden ej är på plats (t.ex ett Skötselavtal) är det extra viktigt att komma ihåg att sätta på de granskande ögonen och prioritera rätt. Vad är viktigast? Vad syns först och mest för kunden? De områdena är oftast bra att börja med och att arbeta sig utåt därifrån.

Vi tänker på att hålla ett bra tempo under arbetsdagen och tar den rast vi skall ha. Vi skall inte stressa men tänka på att kunden betalar vår tid och vi vill självklart att kunden skall vara nöjd. Även om kunden inte är på plats så kan kameror, grannar eller förbipasserande notera vårt arbete.

Det är bra att stämma av med varandra efter lunch om hur vi ligger till och om vi behöver lägga upp resten av dagen på ett annat sätt. Försök också att variera arbetsuppgifterna under dagen om det finns möjlighet.

När vi är klara för dagen går vi ett extra varv för att säkerställa att allt blivit gjort och att inga redskap är kvarglömda. Har alla arbetsuppgifter ej hunnits med rapporteras detta till arbetsledare/driftschef.

Den som inte kör kan skriva tidrapporten. Tänk på att alla uppgifter som gjorts under dagen skall noteras, inte bara det som den som skriver utfört. Stäm av med varandra så att allt kommer med. Även ex växtmaterial, trädstöd, tippavgift etc skall registreras.
Innan dagen avslutas på Blomsholm skall det som eventuellt lastades in i bilen på morgonen ställas tillbaka på den plats där det togs. Ställ batterier på laddning om det behövs. Har något lånats ur en annan bil skall detta tillbaka och bilen du använt skall sopas ur och hållas fin inför nästa dag.