fbpx

Röjsåg med klinga

0 av 6 lektioner har slutförts (0%)

Risker

Riskerna med användning av röjsåg

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

Ögon- och ansiktsskador: Sågklingan kan generera gnistor och små partiklar som kan orsaka skador på ögon och ansikte om användaren inte har lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och ansiktsskydd.Brandrisk: Gnistor genererade…