fbpx

Beskärning av rosor

0 av 7 lektioner har slutförts (0%)

Beskärning av uppstammade rosor

Rosor på stam

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.

Dessa rosor har ympats in, vuxit fast, på en annan stadig rossort som består av rot och stam. Ympstället kan man se som en liten knöl där stammen börjar bilda…