fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 9 lektioner har slutförts (0%)

Grunderna

Säkerhet & risker

Var alltid rädd om din hälsa och utsätt dig inte för onödiga risker. Ta del av Frejas ”Riskanalys och Åtgärdsplan”. Där har risker analyserats och åtgärder tagits fram för att vi skall undvika dessa risker. Detta dokument är levande och skall kompletteras när nya rutiner införs och nya maskiner inhandlas. Ser du risker i uppgifter vi utför som ej står med i Riskanalysen så säg till! Tillsammans kan vi arbeta för en säker arbetsplats.


Nedan hittar du exempel på sådant som ingår i vår Riskanalys och Åtgärdsplan

  • Använd skyddsutrustning när du använder maskiner, ex hörselskydd vid gräsklippning och även skyddsglasögon vid användning av trimmer och häcksax.
  • Tänk på att lyfta rätt och att använda de hjälpmedel som finns. Ta hjälp av din kollega och påminn varandra om att använda skyddsutrustning.
  • Tänk på fallrisken från höjder vid ex träd- och häckbeskärning. Se till att stegen står stadigt och arbeta lugnt och metodiskt.
  • Vi arbetar ute hela dagarna och under den soligaste delen av året. Tänk på att skydda dig mot solens strålar, använd solskyddskräm när det är för varmt för att ha långa tröjor och byxor. Gärna keps på. Ta även regelbundna vattenpauser.
  • Använd handskar när du arbetar för att undvika sår och stickskador. Uppstår ändå en skada finns Första förbandslådor i varje bil.
  • Skyddsskor är obligatoriskt.
  • Motorsåg och röjsåg med klinga används endast av behörig personal med utbildning.