fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Entréparti

Skötsel av entréparti

En viktig del! Detta område är oftast det första kunden ser och det första intrycket de får av vårt arbete. I de fall vi har ett Skötselavtal och/eller är på plats regelbundet skall detta kontrolleras extra noga vid varje tillfälle. Lägg extra fokus så att allt som går att göra här blir gjort, som att rensa i rabatter och hårdgjorda ytor, finns gräsytor intill skall det klippas och trimmas, se till att det är vattnat och fint i eventuella urnor, sopa upp löv och annat som kan ha blåst in och speciellt runt entrédörren, ta bort ev löv i vattenutkasten.
Kommer vi till kund där vi ej har Skötselavtal är det viktigt även då. Har vi fått i uppdrag att rensa en rabatt på baksidan huset så se till att vi även sopar upp löv och grus och gör fint vid entrén.