fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Planteringsytor

Ogräsrensning och skötsel

När det gäller ogräsrensning så var säker på att det du rensar bort är ogräs och var noggrann! Gräv och försök få med så mycket rötter som möjligt för att undvika att det snabbt kommer tillbaka. Är du tveksam på om det är ogräs eller inte så rådgör med din kollega. Ibland kan man också förstå på hur det är placerat och växer att det är ogräs, ex om det bara sticker upp i en annan växt eller i en buske, växer längst utmed en kant eller under en annan perenn. Det finns också ett eget avsnitt om ogräs där du hittar de vanligaste sorterna med bild och text.

Kanske det finns behov av täckbark? Ett 10 cm tjockt lager täckbark på en noggrant rensad yta förhindrar uppkomsten av ny tillväxt samt att det håller kvar fukt i jorden vid torka. När barken så småningom förmultnar sjunker jordens pH-värde något därför är det bra att gödsla med kväverikt gödsel på våren/försommaren och med gödsel utan kväve på hösten. Frågan om täckbark skall läggas kan tas upp med kunden.

”Var sak för sig”. Det kan göra gott att beskära växter och buskar så att de olika plantorna får sin plats och kan träda fram.

Klippa och beskära häckar, buskar och träd för att främja tillväxt och ge önskad form. Ta bort vissna och döda grenar. Ta för vana att alltid sprita såg och sekatör före beskärning.

Även om det regnat kan det vara så att det inte är tillräckligt. Täta växtpartier kan göra det svårt för växterna att få det vatten de behöver. Är du osäker så känn efter i jorden, det behövs ofta mer vatten än vi tror. När vi vattnar så är vi noga med att vi vattnar tillräckligt för att nå rötterna

Dessa planteringsytor kan med fördel gödslas på våren/försommaren med ex Algomin Extra växtkraft och med gödsel utan kväve på hösten.