fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Hårdgjorda ytor

Skötsel

Ogräsborttagning mellan stenplattor och kanter är viktigt för helhetsintrycket. Detta kan rensas bort med verktyg avsedda att komma ner mellan sten och plattor. Ogräs kan även trimmas bort om trimmern vinklas lite, ned mot den hårdgjorda ytan. Detta måste utföras med stor försiktighet! Se till att det inte finns någon risk för att stenar kan skjutas iväg och träffa varken annan person, bil eller fönsterrutor!

Efter avslutat arbete sopas och/eller blåses ytan ren och fin.

Vägsalt kan läggas över stenlagd yta för att motverka ogräs mellan stenarna, men endast vid de tillfällen det är natursten som granit! I andra fall förstör saltet sten/betongplattorna

Tänk också på att salt som löses upp kan rinna vidare till planteringar där man inte vill att jord och växter skall tork ut pga salt.