fbpx

Trädgårdsskötsel

0 av 12 lektioner har slutförts (0%)

Grunderna

Vårstäd

De arbetsuppgifter som ingår i ett vårstäd är att kratta/blåsa löv, kan de blåsas in i planteringsytor utan att det skämmer är det en fördel. Löven kommer förmultna och bli jord samtidigt som vi inte behöver lägga tid på att frakta bort dessa. Nedfallna kvistar och grenas tas plockas bort. Ta bort ev grönt i hårdgjorda ytor och sopa/blås rent. Detsamma gäller i grusytor, kratta och gör fint efter borttagning av oönskad grönska som sticker upp. Det vissna på perenner tas försiktigt bort och klipp ner de perenner som skall klippas, exempelvis lavendel. Rosor klipps om det inte längre är risk för frost. Ogräs rensas och jorden luckras samtidigt upp. Löv i vattenutkasten tas bort. Gödsla rabatterna med Algomin och lite benmjöl på rosorna. Ibland vill kunden att vi planterar i krukor, men detta görs upp i förväg i så fall. Gör det riktigt fint!