fbpx Skip to main content
Information om

Våra priser

När ni beställer tjänster av oss så debiterar vi enligt följande prislista om inget annat överenskommits.

Trädgårdsskötare: 490 kr + moms / tim
Trädgårdsmästare: 520 kr + moms / tim
Motorsågsarbeten: 585 kr – 835 kr +moms/ tim
Rådgivning: 2495 kr ink moms (ca 2-3 timmar)
Trädgårdsritningar: Offert

Skatter, kommunala tippavgifter och eventuella maskinkostnader kan tillkomma.

Använd dig av

Rutavdrag

Du som har rätt till RUT kan få prisavdrag på fakturan för 50% av arbetskostnaden.

 

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
 • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
 • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
 • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:

 • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,
 • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.

Vem har rätt till RUT-avdrag?

För att ha rätt till RUT-avdrag så skall du bo i bostaden där tjänsten utförs och betala skatt i Sverige.
Eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige (obegränsat skattskyldig).

 

Hur fungerar det?

Efter att arbetet är utfört och alla är nöjda så är det dags för fakturering. Vi anger då att ni skall ha RUT-avdrag och reducerar kostnaden på det arbete som ger rätt till avdrag.

När vi har erhållit betalning från er så ansöker vi till skatteverket för att få resterande belopp.

Läs mer om RUT-avdrag på Skatteverkets hemsida.

Önskar du ett

Skötselavtal

Få hjälp av våra trädgårdsmästare med löpande skötsel. Teckna att skötselavtal och få besök av oss varannan vecka i perioden april-maj.

Exempel på uppgifter

 • Gräsklippning, trimning och kantskärning.
 • Ogräsrensning mellan stenplattor och i stensättningar.
 • Beskärning av buskar och rosor.
 • Rensning i rabatter och planteringsytor.

Vi hjälper dig med

Anläggning
Beskärning
Bevattning
Buskvård
Föryngringsbeskärning
Fruktträd
Gödning
Gräsklippning
Gräsmatta
Grönytor
Grusgångar
Häckklippning
Höstgrävning
Höststäd
Kantklippning
Kantskärning
Lövuppsamling
Kvalificerad skötsel
Mossbekämpning
Odling
Ogräsrensning
Plantera
Planteringsytor
Rabatter
Sommarblommor
Slyröjning
Trädbeskärning
Trädgårdsdesign
Trimning
Underhållsbeskärning
Vårstäd
Växtförslag